Thành Danh Computer


1. NGÀY THÀNH LẬP


Thành lập ngày 17/12/2018 theo giấy phép thành lập số 50AH8020813 của Uỷ ban nhân dân Huyện Đức Hòa.


2. ĐĂNG KÝ KINH DOANH


Giấy chứng nhận dang ký kinh doanh số 50AH8020813 của Uỷ ban nhân dân Huyện Đức Hòa cấp ngày 17/12/2018

3. VỐN ÐIỀU LỆ


100.000.000 VNÐ ( Một trăm triệu đồng Việt Nam)

Trụ sở chính (trung tâm điều hành, cơ sở phân phối, trung tâm bảo hành)
Ðịa chỉ : Số 353B Ấp 2 - Đức Hòa Đông - Đức Hòa - Long An
Ðiện thoại :0907.943.966

4. WEBSITE


Website chính thức của Thành Danh Computer :https://www.thanhdanh.net