Thành Danh Computer


I. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT


1. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

Quý khách thanh toán trực tiếp ở quầy giao dịch tại các cửa hàng của chúng tôi:

2. Thanh toán tại điểm giao hàng

- Thanh toán cho nhân viên giao hàng của chúng tôi; Thanh toán COD cho bên thứ 3 (bên giao hàng, đơn vị CPN…), trong trường hợp thuê bên thứ 3 vận chuyển hàng hóa.

II. THANH TOÁN QUA THẺ


Thanh toán bằng thẻ (Thẻ ATM, Thẻ Visa, Thẻ tín dụng...)

- Áp dụng với Khách hàng là chủ thẻ và thanh toán tại cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi Quý khách dùng thẻ của người khác để thanh toán.

III. THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN


-  Quý khách hàng thực hiện việc chuyển khoản qua ngân hàng tổng số tiền mua hàng, cước vận chuyển (nếu có) vào tài khoản của Thành Danh Computer (ghi rõ nội dung nộp tiền là thanh toán tiền mua hàng (Tên hàng/ số lượng)... cho Thành Danh Computer).

-  Quý khách chuyển tiền cho chúng tôi vào tài khoản sau đây:

Đơn vị thụ hưởng: NGUYEN THANH DANH

1.  Số tài khoản: 0109641081 Tại ngân Hàng DONGA - CN Chợ Lớn - TP.HCM
2.  Số tài khoản: 110072643 Tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - CN Chợ Lớn - TP.HCM