Mạch Tạo Xung Vuông 2 Kênh Dual Channel 1Hz-150KHz

[giaban]89,000đ[/giaban][tinhtrang]hết hàng[/tinhtrang][chitiet]Mạch tạo xung vuông 2 kênh Dual Channel PWM Square Wave Generator 1Hz-150KHz được sử dụng để tạo ra 2 xung vuông với tần số, độ rộng xung tùy chỉnh từ 1Hz-150Khz giúp điều khiển tốc độ động cơ, dimmer,..., mạch có màn hình hiển thị tích hợp, phím bấm tùy chỉnh dễ sử dụng, ngoài ra mạch còn có khả năng kết nối và điều khiển qua giao tiếp UART.

1) Màn hình hiển thị:

+ Màn hình hiển thị 3 số dạng XXX => tần số đang ở mức 1Hz~999Hz.
+ Màn hình hiển thị 3 số dạng XX.X => tần số đang ở mức 0.1kHz~99.9kHz.
+ Màn hình hiển thị 3 số dạng X.X.X => tần số đang ở mức 1kHz đến 150kHz.

2) Cài đặt tần số và độ rộng xung:

+ Nhấn nút SET trên mạch để chuyển giữa các mục:
+ FR1: tần số kênh PWM1
+ dU1: độ rộng xung kênh PWM 1
+ FR2: tần số kênh PWM 2
+ dU2: độ rộng xung kênh PWM 2
+ Nhấn tì nút SET ở các mục để chuyển giữa các mức hiển thị xung ở mục 1.

3) Giao tiếp qua UART:

+ Baud rate:9600 bps
+ Data bits:8
+ Stop bits:1
+ Parity bit:none
+ Flow control:none
- Set The PWM Frequency:
+ "S1FXXXT":setting PWM1 frequency of XXX HZ (001 ~ 999)
+ "S1FXX.XT":set the frequency of PWM1 XX.X KHZ (00.1 ~ 99.9)
+ "S1F:X.X.X.T":setting PWM1 frequency of XXX KHZ (0.0.1 ~ 1.5.0..)
+ 'S1':PWM1
+ 'S2':PWM2
+ 'F':Frequency
+ 'T'is the end flag
- Set The PWM Duty Cycle:
+ "S1DXXXT":setting PWM1 duty cycle XXX;(001-100)
+ "S2DXXXT":set PWM2 duty cycle XXX;(001-100)
+ Setting Successful Return:DOWN
+ Setting Failback:FALL[/chitiet][thongso]
  • 5~30VDC, có thể cấp nguồn qua cổng MicroUSB.
  • 1Hz~150kHz, sai số dưới 2%
  • 8~30mA
  • màn hình hiển thị.
  • phím bấm điều chỉnh thiết đặt.
  • UART.
  • 41x28mm
[/thongso]
thanh danh
CUNG CẤP THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH THANH DANH
Đức Hòa Đông - Đức Hòa