thanhdanh.net

 

[giaban] 8,038,500[/giaban][masp]422011[/masp][tinhtrang]Tạm hết[/tinhtrang] [mota]
Công suất (RMS) 300W x 2
Số transistor 12 con
Tần số 20Hz - 25 KHz
Nguồn cung cấp 220V AC, 50/60Hz
Độ méo hài THD 0.05%
Tỷ số S/N 102dB
[/mota] [chitiet]
Công suất (RMS) 300W x 2
Số transistor 12 con
Tần số 20Hz - 25 KHz
Nguồn cung cấp 220V AC, 50/60Hz
Độ méo hài THD 0.05%
Tỷ số S/N 102dB
[/chitiet]

Có thể bạn quan tâm