Thành Danh Computer

 


[giaban] 8,038,500[/giaban][masp]Dalton [/masp] [mota]

Công suất (RMS) 300W x 2
Số transistor 12 con
Tần số 20Hz - 25 KHz
Nguồn cung cấp 220V AC, 50/60Hz
Độ méo hài THD 0.05%
Tỷ số S/N 102dB
[/mota] [chitiet]

[/chitiet]

Có thể bạn quan tâm