thanhdanh.net


[giaban] 710,000 [/giaban] [giacu] 710,000 [/giacu][hangsx] Kingston [/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR3L Kingston 4GB (1600) (KVR16LS11/4)1.35V
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR3L
- Bus: 1600MHz
- Cas: 11[/mota][chitiet]Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR3L Kingston 4GB (1600) (KVR16LS11/4)1.35V
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR3L
- Bus: 1600MHz
- Cas: 11[/chitiet][kythuat]Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR3L Kingston 4GB (1600) (KVR16LS11/4)1.35V
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR3L
- Bus: 1600MHz
- Cas: 11[/kythuat]Có thể bạn quan tâm