Thành Danh Computer


[giaban] 1,170,000 [/giaban] [giacu] 1,170,000 [/giacu][hangsx]KINGMAX [/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]
Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR4 Kingmax 8GB (2400)
- Dung lượng: 1 x 8GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 17[/mota][chitiet]
Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR4 Kingmax 8GB (2400)
- Dung lượng: 1 x 8GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 17[/chitiet][kythuat]
Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR4 Kingmax 8GB (2400)
- Dung lượng: 1 x 8GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 17[/kythuat]Có thể bạn quan tâm