Thành Danh Computer


[giaban] 1,170,000 [/giaban] [giacu] 1,170,000 [/giacu] [hangsx]KINGMAX [/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR3 Kingmax 8GB (1600) (DDR3L)
- Dung lượng: 1 x 8GB
- Thế hệ: DDR3L
- Bus: 1600MHz[/mota][chitiet]Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR3 Kingmax 8GB (1600) (DDR3L)
- Dung lượng: 1 x 8GB
- Thế hệ: DDR3L
- Bus: 1600MHz[/chitiet][kythuat]Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR3 Kingmax 8GB (1600) (DDR3L)
- Dung lượng: 1 x 8GB
- Thế hệ: DDR3L
- Bus: 1600MHz[/kythuat]


Có thể bạn quan tâm