thanhdanh.net


[giaban] 710,000 [/giaban] [giacu] 710,000 [/giacu][hangsx]G.SKILL[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR4 G.Skill 4GB (2400) F4-2400C16S-4GRS
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 16[/mota][chitiet]Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR4 G.Skill 4GB (2400) F4-2400C16S-4GRS
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 16[/chitiet][kythuat]Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR4 G.Skill 4GB (2400) F4-2400C16S-4GRS
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 16[/kythuat]Có thể bạn quan tâm