Thành Danh Computer


[giaban] 740,000 [/giaban] [giacu] 740,000 [/giacu][hangsx]Crucial [/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR4 Crucial 4GB (2400) - CT4G4SFS824A
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 17[/mota][chitiet]Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR4 Crucial 4GB (2400) - CT4G4SFS824A
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 17[/chitiet][kythuat]Tên sản phẩm: Bộ nhớ laptop DDR4 Crucial 4GB (2400) - CT4G4SFS824A
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 17[/kythuat]Có thể bạn quan tâm