thanhdanh.net


[giaban] 910,000 [/giaban] [giacu] 910,000 [/giacu] [hot]Hàng mới[/hot] [hangsx]KLEVV CRAS[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]Tên sản phẩm: Bộ nhớ/ Ram Klevv 4GB DDR4 2400 (IM44GU48N24)
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 15[/mota][chitiet]Tên sản phẩm: Bộ nhớ/ Ram Klevv 4GB DDR4 2400 (IM44GU48N24)
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 15[/chitiet][kythuat]Tên sản phẩm: Bộ nhớ/ Ram Klevv 4GB DDR4 2400 (IM44GU48N24)
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 15[/kythuat]Có thể bạn quan tâm