Thành Danh Computer


[giaban] 1,200,000 [/giaban] [giacu] 1,20,000 [/giacu][hangsx]KINGMAX[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]
Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingmax 8GB (1600)
- Dung lượng: 1 x 8GB
- Thế hệ: DDR3
- Bus: 1600MHz[/mota][chitiet]
Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingmax 8GB (1600)
- Dung lượng: 1 x 8GB
- Thế hệ: DDR3
- Bus: 1600MHz[/chitiet][kythuat]
Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingmax 8GB (1600)
- Dung lượng: 1 x 8GB
- Thế hệ: DDR3
- Bus: 1600MHz[/kythuat]


Có thể bạn quan tâm