Thành Danh Computer


[giaban] 670,000 [/giaban] [giacu] 670,000 [/giacu] [hangsx]KINGMAX [/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]
Tên sản phẩm: Bộ nhớ/ Ram Kingmax 4GB DDR4 2666
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2666MHz
- Cas: 19[/mota][chitiet]
Tên sản phẩm: Bộ nhớ/ Ram Kingmax 4GB DDR4 2666
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2666MHz
- Cas: 19[/chitiet][kythuat]
Tên sản phẩm: Bộ nhớ/ Ram Kingmax 4GB DDR4 2666
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2666MHz
- Cas: 19[/kythuat]



Có thể bạn quan tâm