Thông tin chi tiết


price/550,000 VNĐ
Tình trạng: Ngừng kinh doanh
Mã sản phẩm:48082021
Tên sản phẩm: Nguồn/ Power Arrow 650W 24P (12cm)
- Công suất: 650W
- Quạt: 1 x 120 mm