thanhdanh.net[giaban] 2,590,000 [/giaban] [giacu] 2,590,000[/giacu][hangsx]Cooler Master[/hangsx][masp]652012[/masp][tinhtrang]Tạm hết hàng[/tinhtrang][mota]
Giao tiếp: 1 đường 12v 54A , (4+4pin) x 1CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin
 [/mota] [chitiet]
Thông   số Kỹ thuật
Giao   tiếp 1 đường 12v 54A , (4+4pin) x   1CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin
MTBF >100,000 Hours
Fan   size 120mm
80 PLUS   Efficiency Gold
Kích   thước 160 x 150 x 86 mm (L X W X H)
Hãng   sản xuất Cooler Master
[/chitiet]

Có thể bạn quan tâm