thanhdanh.net[giaban] 590,000 [/giaban] [giacu] 590,000 [/giacu][hangsx] AcBel [/hangsx][masp]732012[/masp][tinhtrang]Tạm hết hàng[/tinhtrang][mota]- Kết nối: 20 + 4 pin - 2 SATA - 3ATA - 1 ổ cắm nguồn, 1 đầu 8pin + 1đầu 6pin
- Fan: 12 cm[/mota][chitiet]
Thông   số Kỹ thuật
Kết nối 20 + 4 pin - 2 SATA -   3ATA - 1 ổ cắm nguồn, 1 đầu 8pin + 1đầu 6pin
Fan size 12cm
Bảo hành 24 tháng
Hãng sản xuất Arrow
[/chitiet]

Có thể bạn quan tâm