thanhdanh.net


[giaban] 6,690,000 [/giaban] [giacu] 6,690,000[/giacu][hangsx]MSI[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Socket: LGA 1200
- Support Ram: 4 DIMMs, Dual Channel DDR4-4800(OC)[/mota][chitiet]- Giao tiếp: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C) + 1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A) + 7 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C) + 6 x USB 2.0
- Chipset: Intel® Z490 Chipset
- Socket: LGA 1200
- Support Ram: 4 DIMMs, Dual Channel DDR4-4800(OC)[/chitiet][kythuat]- Giao tiếp: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C) + 1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A) + 7 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C) + 6 x USB 2.0
- Chipset: Intel® Z490 Chipset
- Socket: LGA 1200
- Support Ram: 4 DIMMs, Dual Channel DDR4-4800(OC)[/kythuat]Có thể bạn quan tâm