thanhdanh.net

[giaban] 1,950,000 [/giaban] [giacu] 1,950,000 [/giacu][masp]252012[/masp] [hangsx]Gigabyte [/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Chipset: Intel® H410 Express Chipset
- Socket: 1200[/mota][chitiet]

- Giao tiếp: 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) 6 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
- Chipset: Intel® H410 Express Chipset
- Socket: 1200[/chitiet]

Có thể bạn quan tâm