Thành Danh Computer


[giaban] 1,950,000 [/giaban] [giacu] 1,950,000 [/giacu][hangsx]Gigabyte [/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Chipset: Intel® H410 Express Chipset[/mota][chitiet]

- Giao tiếp: 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) 6 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
- Chipset: Intel® H410 Express Chipset[/chitiet][kythuat]

- Giao tiếp: 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) 6 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
- Chipset: Intel® H410 Express Chipset[/kythuat]


Có thể bạn quan tâm