Thành Danh Computer

[giaban] 2,350,000 [/giaban] [giacu] 2,350,000[/giacu][hangsx]Gigabyte [/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Chipset: Intel® B460 Express Chipset[/mota][chitiet]- Giao tiếp: Chipset: 6 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) 2 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel Chipset+USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers
- Chipset: Intel® B460 Express Chipset[/chitiet][kythuat]- Giao tiếp: Chipset: 6 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) 2 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel Chipset+USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers
- Chipset: Intel® B460 Express Chipset[/kythuat]


Có thể bạn quan tâm