Thông tin chi tiết


price/2,790,000 VNĐ
Tình trạng: Đặt trước nhận hàng sau
Mã sản phẩm:03092021
 - Giao tiếp: Chipset: 1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 1 support 5 x USB 3.2 Gen 1 ports (3 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) 2 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel Chipset+USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers
- Chipset: Intel® B460 Express Chipset
- Socket: 1200