Thông tin chi tiết

price/ 4,290,000 VNĐ
Tình trạng: Đặt trước nhận hàng sau
Mã sản phẩm:79082021

* Chipset: Intel® B460 Express Chipset
* Socket: 1200
* Giao tiếp: Chipset+ASMedia® USB 3.2 Gen 2 Controller: 1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel Chipset: 6 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) 4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers Chipset+USB 2.0 Hub: 2 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel