Thành Danh Computer


[giaban] 1,850,000 [/giaban] [giacu] 1,850,000 [/giacu][hangsx]Gigabyte [/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Chipset: Intel® B365 Express Chipset[/mota][chitiet]- Giao tiếp: Chipset: 6 x USB 3.1 Gen 1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) 6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
- Chipset: Intel® B365 Express Chipset[/chitiet][kythuat]- Giao tiếp: Chipset: 6 x USB 3.1 Gen 1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) 6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
- Chipset: Intel® B365 Express Chipset[/kythuat]Có thể bạn quan tâm