thanhdanh.net

[giaban] 5,190,000 [/giaban] [giacu] 5,190,000[/giacu][hangsx]ASUS[/hangsx][masp]082012[/masp][tinhtrang]Tạm hết hàng[/tinhtrang] [mota]- Socket: 1200[/mota][chitiet]

- Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 + Type-A +1 + USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB 3.2 Gen 2 front panel connector port(s)(1 x USB Type-C®) 1 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(4 x Type-A)
- Socket: 1200[/chitiet]

Có thể bạn quan tâm