thanhdanh.net


[giaban] 6,390,000 [/giaban] [giacu] 6,390,000 [/giacu][hangsx]ASUS[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Socket: 1200[/mota][chitiet]- Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 8 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 x Type-A + USB Type-CTM) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB3.1 Gen 1 front panel connector port(s) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
- Socket: 1200[/chitiet][kythuat]- Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 8 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 x Type-A + USB Type-CTM) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB3.1 Gen 1 front panel connector port(s) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
- Socket: 1200[/kythuat]


Có thể bạn quan tâm