thanhdanh.net


[giaban] 6,590,000 [/giaban] [giacu] 6,590,000[/giacu][hangsx]ASUS[/hangsx][masp]022012[/masp][tinhtrang]Tạm hết hàng[/tinhtrang] [mota]- Chipset: Intel® Z490[/mota][chitiet]

- Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 8 ) 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(3 x Type-A +1 x Type-C) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)
- Chipset: Intel® Z490[/chitiet]

Có thể bạn quan tâm