Thông tin chi tiết


price/6,590,000 VNĐ
Tình trạng: Đặt trước nhận hàng sau
Mã sản phẩm:92082021

- Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 8 ) 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(3 x Type-A +1 x Type-C) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)
- Chipset: Intel® Z490