Thành Danh Computer


[giaban] 4,290,000 [/giaban] [giacu] 4,290,000[/giacu][hangsx] ASUS[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]* Socket: 1200[/mota][chitiet]* Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 8 ) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
* Socket: 1200[/chitiet][kythuat]* Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 8 ) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
* Socket: 1200[/kythuat]Có thể bạn quan tâm