thanhdanh.net


[giaban] 1,990,000 [/giaban] [giacu] 1,990,000 [/giacu][hangsx]ASUS[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Chipset: Intel® H410[/mota][chitiet]- Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 4 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
- Chipset: Intel® H410[/chitiet][kythuat]- Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 4 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
- Chipset: Intel® H410[/kythuat]


Có thể bạn quan tâm