Thông tin chi tiết

price/2,150,000 VNĐ
Tình trạng: Đặt trước nhận hàng sau
Mã sản phẩm:85082021
- Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 6 ) 4 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) port(s)(2 x Type-A) 4 x USB 2.0 port(s)(4 x Type-A)
- Chipset: Intel® B460
- Socket: 1200