thanhdanh.net


[giaban] 2,150,000 [/giaban] [giacu] 2,150,000 [/giacu][hangsx]ASUS[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Chipset: Intel® B460
- Socket: 1200[/mota][chitiet]
- Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 6 ) 4 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) port(s)(2 x Type-A) 4 x USB 2.0 port(s)(4 x Type-A)
- Chipset: Intel® B460
- Socket: 1200[/chitiet][kythuat]
- Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 6 ) 4 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) port(s)(2 x Type-A) 4 x USB 2.0 port(s)(4 x Type-A)
- Chipset: Intel® B460
- Socket: 1200[/kythuat]


Có thể bạn quan tâm