Thành Danh Computer


[giaban] 450,000 [/giaban] [giacu] 460,000 [/giacu][hangsx]Orico[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]Tên sản phẩm: Khay ổ cứng 2.5'' slim
- Khay Đựng ổ cứng[/mota][chitiet]Tên sản phẩm: Khay ổ cứng 2.5'' slim
- Khay Đựng ổ cứng[/chitiet][kythuat]Tên sản phẩm: Khay ổ cứng 2.5'' slim
- Khay Đựng ổ cứng[/kythuat]Có thể bạn quan tâm