thanhdanh.net


[giaban] 120,000 [/giaban] [giacu]  120,000 [/giacu][hangsx]Genius [/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]Tên sản phẩm: Chuột máy tính Genius DX120 USB (Đen)
- Kiểu kết nối: Có dây
- Chuẩn giao tiếp: 1000Dpi
- Phím chức năng: N/A- Màu: Đen[/mota][chitiet]Tên sản phẩm: Chuột máy tính Genius DX120 USB (Đen)
- Kiểu kết nối: Có dây
- Chuẩn giao tiếp: 1000Dpi
- Phím chức năng: N/A- Màu: Đen[/chitiet][kythuat]Tên sản phẩm: Chuột máy tính Genius DX120 USB (Đen)
- Kiểu kết nối: Có dây
- Chuẩn giao tiếp: 1000Dpi
- Phím chức năng: N/A- Màu: Đen[/kythuat]

Có thể bạn quan tâm