Thành Danh Computer


[giaban] 220,000 [/giaban] [giacu] 220,000 [/giacu][hangsx]Newmen[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]Tên sản phẩm: Chuột máy tính có dây Newmen G7+ (Vàng)
- Chuột máy tính Newmen G7+
- Chuẩn kết nối: USB
- Cảm biến Pixart 3519, tốc độ tùy chỉnh lên đến 3200DPI
- Nút bấm Kailh switch tăng độ bền[/mota][chitiet]Tên sản phẩm: Chuột máy tính có dây Newmen G7+ (Vàng)
- Chuột máy tính Newmen G7+
- Chuẩn kết nối: USB
- Cảm biến Pixart 3519, tốc độ tùy chỉnh lên đến 3200DPI
- Nút bấm Kailh switch tăng độ bền[/chitiet][kythuat]Tên sản phẩm: Chuột máy tính có dây Newmen G7+ (Vàng)
- Chuột máy tính Newmen G7+
- Chuẩn kết nối: USB
- Cảm biến Pixart 3519, tốc độ tùy chỉnh lên đến 3200DPI
- Nút bấm Kailh switch tăng độ bền[/kythuat]Có thể bạn quan tâm