Thành Danh Computer


[giaban] 2,660,000 [/giaban] [giacu] 2,660,000 [/giacu][hangsx]Orico[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]Tên sản phẩm: Box ổ cứng 3.5'' Orico WS200RU3 SSD/HDD Sata 3 USB 3.0 Type B
- Hỗ trợ HDD 2*10TB
- Hỗ trợ 2.5"" HDD/SSD nếu dùng khay Orico 1125SS
- Hỗ trợ Hot-swap. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện
- Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên[/mota][chitiet]Tên sản phẩm: Box ổ cứng 3.5'' Orico WS200RU3 SSD/HDD Sata 3 USB 3.0 Type B
- Hỗ trợ HDD 2*10TB
- Hỗ trợ 2.5"" HDD/SSD nếu dùng khay Orico 1125SS
- Hỗ trợ Hot-swap. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện
- Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên[/chitiet][kythuat]Tên sản phẩm: Box ổ cứng 3.5'' Orico WS200RU3 SSD/HDD Sata 3 USB 3.0 Type B
- Hỗ trợ HDD 2*10TB
- Hỗ trợ 2.5"" HDD/SSD nếu dùng khay Orico 1125SS
- Hỗ trợ Hot-swap. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện
- Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên[/kythuat]Có thể bạn quan tâm