Thành Danh Computer


[giaban] 180,000 [/giaban] [giacu] 180,000 [/giacu] [hangsx]Orico[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]Tên sản phẩm: Box ổ cứng 2.5'' Orico 2139U3 SSD/HDD Sata 3 USB 3.0
- Tương thích với 2.5" HDD/SSD
- Kết nối: USB 3.0 Micro B
- Dung lượng hỗ trợ tối đa 2TB[/mota][chitiet]Tên sản phẩm: Box ổ cứng 2.5'' Orico 2139U3 SSD/HDD Sata 3 USB 3.0
- Tương thích với 2.5" HDD/SSD
- Kết nối: USB 3.0 Micro B
- Dung lượng hỗ trợ tối đa 2TB[/chitiet][kythuat]Tên sản phẩm: Box ổ cứng 2.5'' Orico 2139U3 SSD/HDD Sata 3 USB 3.0
- Tương thích với 2.5" HDD/SSD
- Kết nối: USB 3.0 Micro B
- Dung lượng hỗ trợ tối đa 2TB[/kythuat]


Có thể bạn quan tâm